Aanraking en emotionele openheid                               

Liefdesonderhoud én levensonderhoud

 

 

De basisemoties zijn boosheid (= woede), Liefde, Vreugde, Pijn en Angst omdat zuigelingen die emoties ook al hebben.Schaamte is in die zin geen basisemotie, echter wel een uiterst belangrijke emotie voor mij. Therapie is het vrijmaken van LIefde en Vreugde. Liefde en vreugde herkennen en opzoeken in je liefdesonderhoud en je levensonderhoud. Wat je doet groeit; wat je niet doet, verdwijnt.

Liefdesonderhoud en vreugde maken gelukkig. Verdwaasd of onder invloed van sociale druk alleen maar hard werken en je relaties en liefhebberijen erbij in laten schieten, dat is als een speer naar de hel vliegen. Oh nee, .....  als een speer naar de burn out en depressie vliegen.

Trouwens: pijn, verdriet en afscheid doorleven is niet hetzelfde als depressie. Depressie ontstaat door het niet uitdrukken van je gevoel. Het niet uitdrukken van pijn, angst en boosheid maakt ziek en tegelijkertijd zijn dan vreugde en gevoelens van liefde niet toegankelijk. Met andere woorden, je bent niet in contact met jezelf en je kunt jezelf niet trouw zijn.

Tenslotte: het is uiterst professioneel om mijn boosheid en mijn woede te tonen en te communiceren in mijn werkomgeving als ik vind dat ik ondergeschoffeld word door een collega.

Mijn lijf is mijn anker en mijn lijf: dat is mijn voelen.

 Ontmoeten en voelen

  100 % hechting, 100 % autonomie

                                               

Aanraking en emotionele openheid maken je blokkades transparant: oude pijn, oude boosheid, oude angst.

In de sessies druk je je emoties uit zodat ze hier en nu helder worden.

"Aanraking en emotionele opheid" is een individueel groepsproces, net als het dagelijks leven zelf.

Je oefent ontmoeten en voelen.

Is 100 % hechting en tegelijkertijd 100 % autonomie mogelijk, door in het ontmoeten en voelen te blijven?

Is mijn eigenwaarde op peil? Mijn zelfliefde, zelfrespect, zelfaanvaarding.

Je werkt concreet aan de problemen binnen je relaties. Je komt meer in flow.

 

 

Zolang de mens zichzelf niet in de ogen en harten van zijn medemensen ontmoet,

is hij op de vlucht.

Zolang hij niet toelaat, dat zijn medemensen deelhebben aan zijn diepste innerlijk,

bestaat voor hem geen geborgenheid.

Zolang hij angst heeft om doorzien te worden, kan hij noch zichzelf,

noch anderen kennen – hij zal alleen zijn.

Waar kunnen we zo’n spiegel vinden, behalve in onze naaste!

Hier in de gemeenschap kan een mens pas echt duidelijkheid over zich zelf krijgen

en zich niet meer als de reus van zijn dromen of de dwerg van zijn angsten zien,

maar als mens, die – als deel van een geheel – zijn bijdrage levert

aan het welzijn van de gemeenschap.

In zo’n bodem kunnen we wortelen en groeien;

niet meer alleen, maar levendig,

als mens onder mensen.

                                                                            Richard Beauvais

 

Sessies van "Emotionele openheid en Aanraking" zijn gebaseerd op het zijnsgericht coachen, op de theorie van het Enneagram en op de groepstherapeutische methode ontwikkeld door de Amerikaanse psychoanalytische psychiater Dan Casriel. Hij noemde het oorspronkelijk New Identity Process. Het begrip New Identity Process werd in 2000 vervangen door Bonding Psychotherapie. Bonding is een bindings- of hechtingsgeoriënteerde en lichaamspsychotherapeutische werkwijze. Momenteel verdiep ik me verder in de theorie van het Enneagram, met name door de boeken en het onderwijs van Jeannette van Stijn.

De principes van de therapeutische gemeenschap zijn de basis van deze groepstherapie.

 

Wat gebeurt er in sessies van aanraking en emotionele openheid? 

Ik heb er zelf heel veel uren bondingpsychotherapie opzitten als deelnemer. Er waren genoeg aanleidingen voor therapie. Het verleden van mijn vader, het overlijden van mijn jongste broer Bennie, het verongelukken van mijn eerste vrouw Moniek, het huwelijk en de scheiding van Regina doordat zij en ik moesten erkennen dat we te verschillend zijn om getrouwd te kunnen blijven. Het delen van mijn primaire emoties liefde, vreugde, pijn, boosheid en angst maakt het voor mij mogelijk om mij veilig te voelen bij mezelf en ook om veilig te zijn voor de mensen in mijn directe omgeving. Later heb ik ook nog de opleiding in bondingpsychotherapie mogen doen met grote dank aan mijn leermeesters en leermeesteressen. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. Ik ben echter geen lid van de VBP en bied dan ook geen bonding aan. 

In het proces van "aanraking en emotionele openheid" leren we de kracht te benutten van gevoelens zoals schaamte, pijn, woede, angst, vreugde en liefde om ons bewuster te worden van onze psychosociale basisbehoeften en om ons op vervullende wijze voor de vervulling van onze basisbehoeften in te zetten. We komen te weten wanneer en op welke wijze deze basisbehoeften in onze jeugd geschonden werden en welke instellingen we toentertijd hebben verworven en verinnerlijkt.

De instellingen die we in onze kinderjaren hebben verworven, worden getoetst aan huidige ervaringen en in de groep nogmaals beleefd en via een nieuwe ervaring worden een nieuwe instelling en een ander gedrag mogelijk en geoefend. We kunnen zelfvernietigende of ontwikkelingsblokkerende gedragswijzen opgeven en nieuwe positieve instellingen aannemen.

In de beschermde en veilige ruimte van de groep kunnen we elkaar wederzijds vasthouden tot verstarde gevoelens in beweging komen, uitgedrukt kunnen worden en zich kunnen veranderen in liefde. Ieder krijgt de tijd om in zijn eigen tempo stappen te zetten in de richting van het ontwikkelen en ontvouwen van identiteit en relatiebekwaamheid. In de vertrouwensvolle atmosfeer van een groep ervaren we, welke gevoelens we krijgen bij voedende ontmoetingen, lichamelijk nabij-zijn en contact; daarbij zijn we zeer oplettend en gaan we behoedzaam om met oude angsten en emotionele wonden.

Zo ontstaat in ons een ruimte voor zelfvinding en zelfliefde en voor authentieke, oprechte en levendige ontmoetingen en relaties.

 

Psychosociale basisbehoeften 

Oorspronkelijk herleidde Casriel psychische storingen tot de gebrekkige bevrediging van maar één basisbehoefte, de behoefte aan bonding. In de bondingpsychotherapie die Konrad Staus in zijn boek beschrijft (Bonding Psychotherapie – Grundlagen und Methode, 2006; Engelse versie in 2007) gaat de theorie van minstens 7 basisbehoeften uit. Alle basisbehoeften moeten toereikend zijn bevredigd, opdat we psychisch gezond zijn.

 

De zeven psychosociale basisbehoeften van elk mens zijn:

Bonding: de behoefte om in relaties emotioneel open en anderen nabij te zijn 

Binding (Hechting): om bij anderen geborgen te zijn

Autonomie: om autonoom te zijn

Eigenwaarde: om het waard te zijn om te worden bemind en liefgehad. Zelfliefde en zelfaanvaarding!

Identiteit: om te voelen dat je erbij hoort

Lust en welbehagen: om je fijn te voelen: liefde en vreugde

Zin en spiritualiteit: om een zinvol leven te voeren

De zoektocht naar de zin van het leven is in wezen een zoeken naar een ervaring van genotvol levendig-zijn in ons lichaam.

                 

Bij de psychosociale basisbehoeften horen toestemmingszinnen:

 

 

Bonding = lichamelijk nabij-zijn en emotionele openheid

Je mag anderen nabij zijn en hun je gevoelens open tonen.

Binding (Hechting): Je mag zekere, langdurige en verantwoordelijke relaties aangaan met een ander die emotioneel voor jou belangrijk is. In de relatie mogen jullie elkaar wederzijds geborgenheid en zekerheid geven.

Autonomie: Je mag jezelf zijn en je gevoelens, behoeften, verlangens, vragen en doelen leven. Als de behoeften en doelen tegengesteld zijn aan die van anderen, dan mag je een compromis uitonderhandelen, zodat rekening wordt gehouden met jouw behoeften en doelen en met de behoeften en doelen van de ander.

Eigenwaarde: Je mag jezelf waard voelen dat je wordt bemind en liefgehad en je hoeft niet perfect te zijn om te worden bemind en liefgehad.

Identiteit en erbij horen: hier wordt onderverdeeld in psychoseksuele identiteit: Je mag je als vrouw/man/genderneutraal fijn voelen en je als vrouw/man/genderneutraal zo aannemen zoals je bent.

En in psychosociale identiteit: Je mag in je beroep en in groepen plezier en succes hebben. Hierbij hoort ook de behoefte om ergens bij te horen.  

Lust en welbehagen: Je mag in je leven plezier hebben en je fijn voelen. Je mag dingen doen waardoor je vreugde voelt en waarvan je je lichamelijk goed voelt.

Zin en spiritualiteit: Je mag een vervuld en zinvol leven leiden. Je mag loslaten en je toevertrouwen aan je hogere macht/je (spirituele) bron

 

Waarvoor emotionele openheid en aanraking?

Als kind waren we in moeilijke situaties (die soms jaren konden duren), met onze gevoelens vaak alleen en we konden de gevoelens alleen maar in eenzaamheid voelen, als we ze überhaupt konden voelen en niet verstard waren. Door de gebrekkige oriëntering en de afwezigheid van aangereikt houvast, voelden we ons hulpeloos en “überfordert”: er werd meer van ons geëist dan we toen ooit aankonden. Ja, we stonden soms zelfs doodsangsten uit. We ontwikkelden levensstrategieën die noodzakelijk waren om emotioneel te kunnen overleven: overlevingsstrategieën of zogenaamde instellingen. Die dienden als bescherming om zoiets niet nogmaals te hoeven beleven. Op onze huidige leeftijd en in huidige levensfase staan ons deze instellingen helaas vaak in de weg om vervulde relaties te kunnen ervaren.

Emotionele openheid en aanraking kunnen ons helpen om dat te veranderen.

Emotionele openheid en aanraking is van groot nut om aan relatieproblemen, psychosomatische klachten, depressieve neerslachtigheid, angststoringen en andere identiteitsproblemen te werken in de groep. Emotionele openheid en aanraking biedt ruimte voor psychisch herstel en versterking en is ook geschikt als aanvulling op een andere therapie.

 

Emotionele openheid en aanraking als levenshouding kan voor volwassenen en kinderen een authentiek relatieleven mogelijk maken. Hoe bonding als levenshouding kan worden toegepast en daarmee het leven dient, kan in de workshops worden ervaren. De doorlopende jaargroepen zijn daarvoor als ondersteuning uitermate geschikt.

  

"Emotionele openheid en aanraking" intensiefdagen zijn geschikt voor het intensief bewerken van oude en moeilijke ervaringen uit de kinderjaren en uit de jaren van volwassenheid. Ze zijn ook geschikt om traumatische ervaringen te integreren. Ze zijn een emotioneel pompstation van bijzonder intensieve  aard en bieden psychisch herstel en versterking en zijn ook geschikt als aanvulling op een andere therapie. (Ze zijn ook voorwaarde voor de deelname aan een doorlopende jaargroep).

 

"Emotionele openheid en aanraking" doorlopende jaargroep bieden wij aan als begeleiding voor moeilijke levenssituaties en om bonding als levensvorm te oefenen en in de praktijk te brengen. Velen ervaren bonding als een emotioneel pompstation in het dagelijks leven. (Alleen ná deelname van minstens één intensiefdag bij ons en voor mensen met bondingervaring.)

 

Dank je wel, M.K in Rotterdam

Danke T. H. in Hamburg

 

 

 

 

  

ZijnInstituut, Eef Veenman, Zijnsgericht coachen, Twente, Hengelo, Enschede, Zutphen, Gelderland, Almelo, Winterswijk, achterhoek, Eibergen, Haaksbergen, meditatie,

 

 

ZijnInstituut * Godfried Bomansstraat 96 * 7552NV Hengelo * NL * T. 0031 621348657 * KvK 59328665 | e.veenman@osghengelo.nl *** www.mimesis-verlag.com