Levensschool               Gemeenschap               Spiritualiteit   

       

   

 

 

Vrouwentijd

 

Het ZijnInstituut biedt Vrouwen-tijden aan, waarin vrouwen onder elkaar zijn. We beantwoorden daarmee een diep verlangen van veel vrouwen naar krachtmomenten van het reine en beschermde vrouwzijn. Door de ingeboren gave van vrouwen om het leven te ontvangen, het leven vorm te geven en het leven te schenken, ligt in hen ook de grootste openheid, kracht en bereidheid voor veranderingen en vernieuwingen in sociale processen en samenzijn. In onze vrouwenworkshops ervaren we de vreugde en de kracht van dit potentieel in alle niveaus van het zijn – Vrouwen–tijd als een bron vol inspiratie voor nieuw en krachtig vrouwelijk handelen. Het ZijnInstituut maakt met zijn programma voor vrouwen deel uit van een wereldwijde genezing, vernieuwing en verfijning van het samenzijn en samenwerken van alle wezens.

 

 

Oprichten 

In ons aanbod vinden vrouwen liefdevolle ondersteuning bij hun gemeenschappelijke reis door het leven. Door onze psycho-therapeutische, systemische en gemeenschapstichtende methoden komen zowel eigen als ook collectieve thema’s bij elkaar op een voorbereide en vruchtbare bodem. We sluiten ons aan bij de wereldwijde vrouwenbeweging van red tent.

 

Verbinden

Hier kunnen vrouwen elkaar op diepe wijze ontmoeten, zich met elkaar uitwisselen, elkaar inspireren, ondersteunen en samen het leven vieren. Hier beleven vrouwen situaties en momenten van openhartige en echte hartsverbinding: met de Godin in zichzelf,in  de  medemens en in de omgeving – momenten van de eenheidservaring van gelukkig makende reinheid.

 

 

 

Deze verbindende ervaringen leiden tot een zielsrust waar het hart naar verlangt. Zijn verlangen naar verbinding wordt beantwoord. Hier ontstaat gemeenschap tussen vrouwen – de oorsprong van een vreedzame gemeenschap van alle mensen.

 

 

 

 

ZijnInstituut * Godfried Bomansstraat 96 * 7552NV Hengelo * NL * T. 0031 74-2593452 * KvK 59328665     info@regina-veenman.com *** www.regina-veenman.com *** www.mimesis-verlag.com