Levensschool              Gemeenschap               Spiritualiteit                        

 

                                                

                                                          LotusProces                                                                                                 Authentieke Ontmoeting

 

 

Wat is het LotusProces?

 

Het LotusProces staat voor authentieke ontmoetingen in groepen met je zelf en de groepsleden en met een universeel bewustzijn. Het is een ervaringsgeoriënteerde en integrale werkwijze die het potentieel van elk mens erkent en de eer bewijst en op een diepe wijze verbinding creëert. Daardoor is het proces gemeenschapsvormend.

 

In het LotusProces worden elementen vereend tot een levens- en ontwikkelingsondersteunende werkwijze die onmiddellijke levenshulp aanbiedt: uit verschillende therapeutische methoden, uit groepsgeoriënteerde en gemeenschapsstichtende werkwijzen en uit antropologisch-filosofische richtingen.

 

In het LotusProces vloeit kennis samen tot Integrale GroepsErvaring (IGE). Ervaringskennis uit de Hellinger Scientia®, familieopstellingen, het systemische opstellingswerk, de Bonding-lichaamspsychotherapie, de verzoeningstherapie, het forumwerk, het wij-proces, het kringwerk, het zijnsgerichte coachen, de geweldloze communicatie en de vele verschillende meditiatievormen. 

 

Het LotusProces staat voor

Authentieke ontmoetingTransparantieDiep contactLichamelijkheidToegewend zijnVertrouwenVerbindingGewaarzijnUniverseel bewustzijnCollectieve wijsheidLiefde         Oplossing van de dualiteitVerzoeningGenezingGemeenschapIntegrale GroepsErvaring      Nieuwe wegenAvontuurOntwikkeling

 

Wat gebeurt er in het LotusProces?

 

In het LotusProces komen mensen bij elkaar die serieus geïnteresseerd zijn aan een gemeenschapsproces en door dit samenzijn innerlijk willen groeien. Het laat mensen hun groepsbekwaamheid ontdekken en dat komt ten goede aan hun leven en aan hun werk. Het groepswerk ondersteunt de ontwikkeling en het welbevinden van elkeen die zich direct ervaart als ingebed in een groep en in een grotere samenhang  en daardoor als deel van een geheel. Een diep menselijke behoefte wordt daardoor bevredigd waaruit kracht en liefde voor het leven stromen.

 

In het LotusProces kom je jezelf tegen en je ervaart, hoe de leden van een groep jouw in je ontwikkeling en in jouw groei inspireren, spiegelen en ondersteunen. Je beleeft, wat jouw bijdrage voor een groep betekent. Je leert om met openheid en de grootst mogelijke oordeelsvrijheid toe te horen en betrokken en belangstellend deel te nemen. Alle niveaus: op lichaam, ziel en geest wordt een beroep gedaan en brengen je in contact met je potentieel.

 

Het LotusProces kan ook worden beschreven als een reinigingsproces. De groep is een smeltkroes voor persoonlijke en gemeenschappelijke groei waarin slakken getransformeerd worden in vruchtbare kracht. Deze slakken kunnen oude ervaringen zijn die verbonden zijn met gevoelens en ons leven tot nu toe bepaald hebben. Het kunnen ook oude en te vernieuwen overtuigingen zijn, waarvan we dachten dat we ze vast moesten houden. Het samenzijn in zulke groepen kan de horizon verruimen en levert eenieder die erop in wil gaan nieuwe en andere ervaringen van het mens-zijn. Alles wat ons emotioneert en beweegt en wat wij als nieuw ervaren, verandert ons effectief en duurzaam. Dit vernieuwingsproces kan ook gepaard gaan met pijn. We beleven dat we met onze ervaringen niet alleen zijn. Dat stemt ons milder ten opzichte van onszelf en als we naar andere mensen  kijken.

 

Tranen zijn Gods dauwdruppels. 

soefi meester

Ingebed in een spirituele samenhang, ervaren wij, dat ons in dit proces welwillende krachten ter zijde staan. Deze krachten komen uit een niveau en een wijdte, die ons gewoonlijke denkproces en ik-betrokken en begrensd bewustzijn overstijgen. We wenden ons deze wijdte toe alsof het een licht in de verte is. In dit toegewend-zijn laten we ons door dit licht beschijnen en bemerken zijn werking. We betreden een nieuw universeel bewustzijn. Innerlijk worden we wijd en in deze openheid krijgen we inzichten. In dit transpersonale zijn komen gebeurtenissen op hun juiste plaats, kunnen gevoelens uitgedrukt worden en in beweging en in het stromen komen en liefde komt te voorschijn. Dit in-contact-zijn met zin en spiritualiteit  verbindt ons met onze oerbron en brengt ons in flow. Op deze wijze brengt elk lid van de groep zijn volle potentieel in en collectieve wijsheid kan zijn schoonheid ontvouwen. Wij ervaren dat als scheppingskracht, waarin de creativiteit tot uitdrukking brengt waar onze aandacht zich op wenst te richten. Zo komen oplossingswegen aan het licht die iemand alleen niet vindt.

 

Hoe verloopt een LotusProces?

 

In het LotusProces komen mensen tezamen, die bereid zijn om bepaalde aanbevelingen als uitgangsbasis aan te nemen en te erkennen. Het zijn aanbevelingen die noodzakelijk zijn als verplichtend kader voor een open groepsproces.

 

Aanbevelingen voor het LotusProces zijn:

 

Wees in de eigenverantwoordelijkheid 

Respecteer absolute vertrouwelijkheid

Wees stipt op tijd voor elke ronde

Wees creatief – breng al je talenten tot uitdrukking

Wees open voor nieuwe ervaringen

 Spreek je naam uit voor je iets zegt of je je op een andere manier inbrengt¨

Spreek in de ik-vorm

Spreek over jezelf en je momentane ervaring (doe zelfonderzoek en breng je bijdrage als ik-ervaring)

Gebruik je lichaam als mededelingsorgaan

Verplicht jezelf om attent te blijven en tot het einde van de ronde te blijven

Sluit in – vermijd om iemand uit te sluiten

Druk je ongenoegen in de groep uit

Neem deel met woorden of zonder – wees emotioneel aanwezig in de groep

Hoor aandachtig toe, oordeelvrij en met respect, als een ander je iets meedeelt, zonder al een antwoord te vinden terwijl de ander spreekt

Wees verantwoordelijk voor je persoonlijke succes (voor datgene wat jij voor jou uit de ronde haalt en wat je inbrengt)

Erken de waarde van stilte en zwijgen in gemeenschap

Neem een risico! (take a risk!)

Luister naar je innerlijke stem – lever een bijdrage en breng jezelf in als je een innerlijke beweging in die richting voelt, blijf rustig als je niets bij te dragen of in te brengen hebt.

 

We bevinden ons in een kring om een midden waar alles bij elkaar kan komen. Er ontstaat een open ruimte die door alle groepsleden gevormd wordt. Een avontuurlijke reis begint. De groep wijst de weg en de begeleider stelt zich in zijn dienst. We praten, zwijgen, zingen, lachen, huilen, ademen, liggen, zitten, staan, lopen, dansen, afhankelijk van wie wat inbrengt. Het gaat er niet om om een doel te bereiken. Alleen maar om met aandacht en gewaarzijn in het moment te zijn en hetgeen daaruit oplicht met elkaar te delen. De thema’s worden door de groepsleden ingebracht. Ook de manier waarop wordt door ieder afzonderlijk vrij gekozen. De ervaring toont dat praten de voorkeur geniet; toch wordt aan creativiteit alle ruimte gegeven. Belangrijk is dat de inhoud van de mededeling bij de ontvangers kan aankomen, door welke kanalen dan ook. Ons lichaam reageert sneller dan ons denken en zo kunnen gevoelens en gevoeligheden ook door onze lichaamstaal geuit worden, zonder te moeten praten.

De groepsbegeleiding biedt ondersteuning aan, voor iemand en de groep, door elementen uit verschillende lichaams-, proces- en groepsgeoriënteerde en gemeenschapsvormende methoden, uit het systemische opstellingswerk, de familieopstellingen en verschillende meditatievormen.

Op deze manier ontstaat een dicht veld; de weg van ieder afzonderlijk en de groep kristalliseert zich uit en het wezenlijke verschijnt. Een proces dat zo verloopt maakt het mogelijk dat ieder afzonderlijk in zijn eigen verantwoordelijkheid is, zijn best mogelijke inbrengt en het waardevolle meeneemt uit de groep, uit de collectieve wijsheid en uit het universele bewustzijn.

 

Wat is het bijzondere aan het LotusProces?

 

Mensen die aan het LotusProces deelnemen, zijn verrast hoe snel vertrouwdheid met elkaar ontstaat. Het feit dat er geen bijzonder thema wordt vastgelegd, laat ruimte open voor het specifieke wezenlijke van deze groep, van datgene wat aan het licht wil komen. Deze open ruimte werpt vragen op in elke deelnemer. Vragen zoals: “Wat doe ik hier?”, “Wat wil ik hier graag ervaren?”, “Wat wil ik hier bijdragen en inbrengen of van mezelf laten zien?” en “Wat wil ik graag van anderen zien en over hun ervaren?”. Dat zijn vragen die ons in contact brengen met onze diepe essentie.  Het samenzijn in deze groepen brengt ons in diepe resonantie met onszelf en de groepsleden en gaat gepaard met verschillende gevoelens. Elementen uit het onbewuste kunnen worden opgeroepen en in het bewustzijn verschijnen. Door het mededelen en delen van onze gemoedstoestanden verlaten we een ik-betrokken en begrensd bewustzijn en komen aan in een wijd bewustzijn. Dit wijde bewustzijn is de heimat der liefde. Een liefde die het duale zijn oplost. We houden op om over anderen te oordelen omdat we in een ander gewaarzijn komen. We ervaren gemeenschap, niet omdat we allemaal hetzelfde zijn, maar omdat iedereen in zijn anders-zijn mooi is: in dit gewaarzijn is elkeen voor een universele kracht in zijn schoonheid gelijkwaardig. De deelnemers krijgen het gevoel dat ze elkaar al langer kennen.


Voor wie is het LotusProces geschikt?

 

Het LotusProces is geschikt voor mensen die emotioneel en lichamelijk stabiel zijn en die in eigenverantwoordelijkheid kunnen handelen. Een portie moed en zin voor avontuur maken het makkelijker om eraan te beginnen. Openheid en bereidheid om emotioneel mee te gaan verhogen niet alleen het persoonlijke genot en voordeel maar ook in hoge mate dat van de andere groepsleden.

 

Het LotusProces biedt aan al die mensen ruimte die zich door andere mensen willen laten inspireren en beroeren. Die van de ervaringen van anderen  willen leren en die gedeelde smart als halve smart en gedeelde vreugde als dubbele vreugde kunnen ervaren. Het is geschikt voor mensen die graag willen leren hoe anonieme nabijheid getransformeerd kan worden in authentieke ontmoeting en daaruit een wij-gevoel kan ontstaan.

Mensen die afgescheiden-zijn als een overgangsfase accepteren en verbondenheid daarentegen als een blijvende toestand beschouwen, zijn bij het groepsproces hartelijk welkom.

 

Het LotusProces kan ook voor vaste groepen zoals teams en gemeenschappen met verschillende inhouden interessant en ondersteunend zijn. Omdat het proces gemeenschapsvormend is, heeft het direct een positieve werking op het verdere samenzijn.

Voor het LotusProces is geen voorkennis nodig.

 

Het LotusProces is geschikt voor mensen


die diep contact met zichzelf en anderen wensen te hebben

die graag authentieke ontmoeting willen ervaren

die graag een universeel bewustzijn willen ervaren en dit ook met anderen willen delen

die graag collectieve wijsheid in haar werkzaamheid willen ervaren

die graag bevreemding in openheid willen transformeren en wantrouwen in vertrouwen

die graag nieuwe wegen willen onderzoeken en begaan

die graag datgene wat gescheiden is willen verbinden

die gemeenschap zoeken

 

Regina Veenman, Eef Veenman, ZijnInstituut, Bonding psychotherapie, familieopstellingen, systemisch werk, Zijnsgericht coachen, groepstherapie, vasthoudtherapie, medidatie, Twente, Hengelo, Enschede, Almelo

ZijnInstituut * Godfried Bomansstraat 96 * 7552NV Hengelo * NL * T. 0031 74-2593452 * KvK 59328665     info@regina-veenman.com *** www.regina-veenman.com *** www.mimesis-verlag.com