Levensschool                 Gemeenschap                 Spiritualiteit

               

                                

   

Gemeenschap betekent, dat wij het eigen zijn met anderen delen,
het is een uitbreiding van het eigen zelf.

In gemeenschap te zijn, wil zeggen dat we in een persoonlijke,

wederzijds afhankelijke relatie zijn.

Werkelijk gezien en gehoord te worden,

werkelijk door iemand te worden gekend,

is een diepe menselijke behoefte.

Wij hongeren naar een persoonlijk zinvol leven
in verbondenheid met de wereld.

Het zal onze eigen keus zijn om onze energie in deze richting te sturen.

                                                                                                                      Charles Eisenstein

 

 

Het belang van gemeenschap

 

De meeste mensen hebben zulke momenten al beleefd:

We bevinden ons in een groep en plotseling is de situatie ongecompliceerd en licht; we voelen ons op de juiste plaats bij en in deze groep en onze bijdrage aan het geheel is van belang en wordt gewaardeerd. Alle dragen bij, alle vormen mee, creëren en leiden en tegelijk begint iets door ons te werken dat groter en hoger is.

 

Wij voelen ons vervuld en dankbaar.

We ervaren in de groep een hart-energie.

We ervaren de uitwerkingen van authentieke gemeenschap.

 

In het dagelijks leven beleven we zelden authentieke gemeenschap. Onder welke voorwaarden ontstaat authentieke gemeenschap en wat en hoe kan ieder afzonderlijk daaraan bijdragen?

 

Gemeenschapservaringen hebben bij het ZijnInstituut een centrale betekenis. In onze workshops worden de deelnemers IntegraleGroepsErvaringen aangeboden, waarbij authentieke gemeenschap wordt beleefd.

Op de weg naar authentieke gemeenschap doorlopen groepen vaak verschillende fasen: pseudogemeenschap, chaos, leegte en authenticiteit. Afhankelijk van de aard van de groepsprocessen kunnen alle fasen doorlopen of ook sommige overgeslagen worden. Elke fase is verbonden met eigen ervaringen en er bestaat geen garantie voor het bereiken van een authentieke gemeenschap. Het blijft een geschenk van het moment, dat we graag ontvangen maar niet kunnen afdwingen.

 

In de gemeenschapservaring is duidelijk geworden:

 

Er bestaat een collectieve wijsheid.

Gemeenschap is een cadeau, waarin we ervaren,

hoe we samen creëren, wat iemand alleen niet kan.

 

Voor het gezamenlijke ervaren en onderzoeken van een collectieve wijsheid wil het ZijnInstituut ruimte en gelegenheid bieden. Daarbij vinden wij het belangrijk, dat gemeenschap ons individuele zijn niet opheft maar wel de voorwaarde is voor ervaringen die ons bevestigen en kracht geven in onze uniciteit en wij, als we op deze manier in onze kracht zijn, ons uiterste best doen ten behoeve van het geheel.

 

De volgende Boeddha zal niet verschijnen in de vorm van een individu.

De volgende Boeddha zou de vorm van een gemeenschap kunnen aannemen,

een gemeenschap die meevoelen en liefdevolle toewijding oefent,

een gemeenschap die achtzaamheid oefent.

Dit zou onze belangrijkste bijdrage kunnen zijn voor het overleven van de aarde.

                                                                                                                           Thich Nhat Hanh

 

 

 

 

 

 

ZijnInstituut * Godfried Bomansstraat 96 * 7552NV Hengelo * NL * T. 0031 74-2593452 * KvK 59328665     info@regina-veenman.com *** www.regina-veenman.com *** www.mimesis-verlag.com