Levensschool                 Gemeenschap                 Spiritualiteit

                                               

Het grootste geschenk van het opstellingswerk is niet de uitwerkingen op onszelf als hulpzoekende en ons eigen familiesysteem maar de gelijktijdige uitwerkingen op een veel grotere groep dan we aan het begin van dit werk hadden vermoed.

                                                                                                              Regina Veenman

 

Wat en voor wie zijn familieopstellingen?

 

Familieopstellingen zijn een methode, die ons zonder veel woorden laat zien, welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Soms leef je onbewust het leven van iemand anders uit je familie. Soms draagt een kind een last van een ouder, zonder dat deze ouder en het kind het weten. Familieopstellingen helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Als wij op de verkeerde plek staan zijn wij zogenaamd verstrikt. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in verstrikkingen in het familiesysteem. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen verbanden te zien, en tonen ons wegen, die ons liefdevol losmaken uit verstrikkingen.

Die vragen die te maken hebben met het feit dat je deel van een familiesysteem bent en ingebonden bent in een dynamiek, zijn juist vragen, waar een opstelling kan helpen. Een opstelling helpt die dynamiek te zien en kan een uitkomst bieden.

Naar een opstelling ga je ook met vragen, die je al langer bezig houden en waar je misschien al veel aan hebt gedaan, maar waar je niet verder mee komt en je nog geen antwoord of oplossing voor gevonden hebt.

Familieopstellingen zijn een vorm van levenshulp en kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die tegen problemen aanlopen over relaties:


- met een partner en met kinderen,

- met ouders en broers of zussen,

- vragen over hun eigen leven,

- over patronen die steeds terugkomen,  

- het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties


Familieopstellingen kunnen behulpzaam zijn voor mensen:

- die gezondheid zoeken van hun ziel en hun lichaam

- die onverklaarbaar en langdurig verdriet willen oplossen

- die hun plaats in het leven willen vinden

- die een levendige kracht voor hun leven zoeken

- die hun innerlijke grenzen willen verruimen en verzoening zoeken

- die open zijn voor de rijkdom van menselijke relaties

Opstellingen doe je meestal in een groep. Het kan ook individueel.  

 

Wat is het bijzondere aan de familieopstellingen bij het ZijnInstituut?

Systemisch opstellingswerk en familieopstellingen zijn allang de kinderschoenen ontgroeit en worden in hun veelzijdigheid in veel landen in dienst van het leven toegepast.

Vooral hebben de familieopstellingen zich verder ontwikkeld van de toepassing in de groep ten behoeve van de opstellende persoon en zijn systeem tot de toepassing ten behoeve van de gehele aanwezige groep. Het heeft zich tot een manier van werken ontwikkeld die de groep en de representanten, als “plaats van kracht”, niet meer alleen voor de opstellende persoon benutten en derhalve de groep hem ten dienste staat. Echter, tijdens de opstellingen is duidelijk geworden dat hij ook ten dienste van juist deze groep staat.

Het grootste en diepste voordeel van dit werk in groepen ligt niet in de individuele begeleiding met een voorstelling van geïsoleerde individuen die met hun familie, arbeidsveld en andere systemen “resoneren” maar wel in de ervaring dat wij nergens van gescheiden zijn, noch van gebeurtenissen in het verleden, noch van actuele gebeurtenissen en ook niet van groepsleden in het hier en nu en direct bij het opstellingswerk.

Dat betekent dat als een opstelling plaatsvindt, gebeurt die opstelling niet alleen voor degene die hulp zoekt en een vraag inbrengt, maar ze gebeurt in gelijke mate voor vele groepsleden in de zaal en is van wezenlijk belang voor velen. Een houding waarin we ervan uitgaan dat we in een groep alleen werken met degene die hulp zoekt, miskent deze wijde verbondenheid en dit vermogen van mensen om te resoneren.

Het ZijnInstituut werkt in groepen met opstellingen vanuit dit begrip:

 

Een ieder staat met zijn gehele individualiteit in dienst van de groep

en de groep staat in dienst van elkeen.

 

Wie deelneemt aan opstellingen in groepen bij het ZijnInstituut, zal ervaren dat het om een dragend geheel onder mensen gaat en minder om een zelfbetrokken oplossing. Deze beweging van een dragend geheel neemt ieder in de ziel mee in een voor hem heilzame beweging.

Alhoewel wij als opstellingsbegeleider gedurende langere tijd schijnbaar met een persoon afzonderlijk werken, worden bijna alle deelnemers van een workshop in deze dynamiek geestelijk en lichamelijk betrokken. In de ziel van de deelnemers verandert dan iets essentieels: er ontstaat iets nieuws, een nieuw bewustzijn en een andere kracht.

Het ZijnInstituut wil graag met zijn activiteiten mensen de mogelijkheid bieden om te delen in deze grotere beweging en verheugt zich over een levendige uitwisseling over de opgedane ervaringen.

 

Opstellingen zijn geen vervanging voor een behandeling door een arts of een andere medisch geschoolde specialist.

 

Verdere en uitgebreidere informatie over familieopstellingen vindt u hier: www.regina-veenman.com

 

                               

 

ZijnInstituut * Godfried Bomansstraat 96 * 7552NV Hengelo * NL * T. 0031 74-2593452 * KvK 59328665     info@regina-veenman.com *** www.regina-veenman.com *** www.mimesis-verlag.com